Reklamačný poriadok

Chcete tovar vrátiť, vymeniť alebo reklamovať ?

Stiahnite a vyplňte náš online formulár, ktorý je potrebné vytlačiť a zaslať spolu s objednávkou.
Pre správne zobrazenie a možnosť uloženia vyplneného formulára si stiahnite najnovší Adobe Reader, ktorý nájdete zadarmo TU.

Všetky reklamácie musia obsahovať vyplnený REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

FORMULÁR SI STIAHNITE TU : http://fmdetail.sk/wp-content/uploads/2019/06/reklamacie.pdf

Tovar v pôvodnom stave je možné úplne vrátiť do 14 pracovných dní od doručenia.
Tovar v pôvodnom stave  je možné vymeniť za iný do 30 dní od doručenia.
Zásielky zasielajte DOPORUČENE, nie na dobierku inak budú neprebraté !!!!


Predávajúci podľa obchodných podmienok nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Hore